Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.automotivezlin.cz. Blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího/provozovatele, dodavatele / a kupujícího /spotřebitele, odběratele/. Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel, řídí se smluvní vztahy obchodními podmínkami dle občanského zák.č.40/1964Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č.634/1992 Sb. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahyobch. zákoníkem č.513/1991 Sb., vše v platném znění.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami i reklamačním řádem v nich obsaženým. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení přijetí objednávky za strany prodávajícího.

Pouze řádně vyplněná objednávka se všemi předepsanými náležitostmi je považována za platnou. Zároveň odesláním objednávky kupující souhlasí s cenou zboží, způsobem dopravya platebními podmínkami.

Místem doručení je adresa kupujícíhouvedená v objednávce, po dohodě je možný iosobní odběrv kamenné prodejně dodavatele. V případě osobního odběru bude zboží rezervováno MAXIMÁLNĚ týdenod uplatnění objednávky, pokud nebude v objednávce uveden termín odběru.

Vlastnické právo na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího převzetíma úplným zaplacenímkupní ceny. Prodávající neručí za chyby a omyly v objednávce kupujícího. Současně si vyhrazuje právo nazměnu ceny a jednostranné vypovězení kupní smlouvy /zrušení objednávky/.

Zaslání zboží

Objednané zboží bude doručeno v nejkratším možném termínu. U položek, které jsou označeny SKLADEMje dodací lhůta po ČR obvykle 24 hodin a to u objednávek doručených do 12,00 hodin,po tomto čase je dodací lhůta 48 hodin. U ostatních položek  bude termín dodání upřesněndodavatelem a to telefonickynebo e-mailem. Objednávky přijaté o víkendechnebo svátcích budou vyřizovány následující pracovní den.

Doprava je realizována přepravní službou PPL.Cena dopravného a balného za jeden kus zásilky je 150,-Kč včetně DPH po celé České republice.Pro neregistrované zákazníky, při nákupu nad 5000,-Kč včetně DPH, se dopravné a balné neúčtuje.Pro registrované zákazníky, je výše nákupu bez účtování dopravného a balného stanovena dohodou
UPOZORNĚNÍ:
V případě, že je dopravné zdarma, vztahuje se tato skutečnost pouze na normální tarif dopravy, nikoliv na EXPRESNÍ a to pouze na 1 balík!

Objednávka ze Slovenské republiky

Při přepravě službou  PPL je dodací lhůta 24 - 72 hodin od objednání.

Cena za dopravné a balné je 300,-Kč bez DPH

V případě osobního odběru v kamenném obchodu je nutno tento způsob dodání vyznačit na objednávce včetně dne převzetí.

Způsob platby

  • · a/ dobírkou - zákazník platí zboží při převzetí
  • · b/ platba předem - zálohovou fakturou na účet prodávajícího
  • · c/ bankovním převodem - dohodnuté platební podmínky /pouze registrovaní/
  • · d/ hotově - osobní odběr v kamenném obchodě

Záruční podmínky

Každá zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list. U zboží, kde je to obvyklé, pak obsahuje navíc záruční list eventuelně návod k montáži či používání.

Délka záruční doby na veškeré zakoupené zboží se řídí platnými ustanoveními občanského zákoníku, t.j. činí 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující - v tomto případě POUZE fyzická osoba /bez živnostenského listu a IČO/ má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží a to dle ustanovení 7 par.53 zákona č. 40/1964 Sb. V tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené a nepoužité zboží,řádně zabalené spolu s příslušným dokladem a to NA VLASTNÍ NÁKLADY. O vrácení zboží je kupující povinen předem informovat prodávajícího. VRÁCENÉ ZBOŽÍ ZASLANÉ NA DOBÍRKU NEBUDE PŘEVZATO!

Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající nepozději do 30-ti dnů zákazníkovi odpovídající částku a to převodem na účet kupujícího. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě zaniká kupujícímu při osobním převzetí v kamenném obchodě.

Reklamace

Garantovaná záruční doba je 24 měsíců, po této době nemůže být výrobek reklamován.

Pokud je zboží evidentně poškozeno přepravou /porušený obal atd./ je kupující povinen sepsat s přepravcem protokol a odmítnout převzetí zboží. Současně je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího, jinak NEBUDE REKLAMACE UZNÁNA.

Pokud kupující zjistí nesrovnalost v zásilce t.j. zaslání jiného zbožínež bylo objednáno nebo rozdílmezi množstvím uvedeným na daňovém dokladu a množstvím skutečně dodaným, je povinen o tomto neprodleně informovatprodávajícího.

Pokud zboží vracíte, zašlete zároveň i fakturu a zdůvodnění pročzboží vracíte /špatně objednáno,poškozeno,špatně dodáno,množstevní reklamace.../. V případě , že toto nebude dodrženo, nebudou peníze vráceny.

Při závadě projevené během záruční lhůty je kupující povinen řádně vyplnit reklamační protokol (stáhnout jako ) a přiložit kopii faktury.

Při uvedení neúplných nebo špatných údajů nebudereklamace uznána. Současně s reklamací je nutno předložit i zboží, jehož vady jsou reklamovány.

Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené neodbornou montážínebo používáním, stejně jako za škody způsobené chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Oprávněná a uznaná reklamace bude vyřízena nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatněné reklamace.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno kupujícímu na jeho náklady popř. budou účtovány nákladyna opravu zboží.. O této skutečnosti bude kupující předem informován.

VEŠKERÉ REKLAMACE UPLATŇUJTE E-MAILEM NA ADRESU: sklad@automotivezlin.cz

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího získané při registraci i objednávce bude zpracovávat a nakládat s nimi v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tato data jsou důvěrnáa nebudou sdělována žádným dalším osobám, kromě těch, kteří se přímo podílejí na zpracování a doručení objednávky.

Kupující souhlasí s používáníma archivovánímúdajů o jeho osobě a jeho objednávkách za těchto podmínek, pokud nepožádá písemněnebo telefonickyo vymazáníjeho údajů z databáze prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Upozorňujeme, že výrobky u nás zakoupené jsou určeny k montáži odborným servisem. V případě jejich dalšího prodeje vás žádáme , abyste o této skutečnosti informovali vaše zákazníky.

Zákazník koupí výrobku vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a zavazuje se k jejich dodržování.

Dodavalel si vyhražuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.